* Medlem senior 62 år + kr. 350
* Medlem 27 - 61 år kr. 450
* Ungdomsmedlem 13-26 år kr. 350
* Barnemedlem 0-12 år kr. 100
* Familiemedlemskap 1 kr. 450 + 100 per barn/ungdom. En voksen og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.
* Familiemedlemskap 2 kr. 650 + 100 per barn/ungdom. To voksne (samboer/ektefelle) og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.

* FAMLILIEMEDLEMSKAP; send en mail til medlem@doveforbundet.no

Takk for at du ønsker å bli medlem av Norges Døveforbund