Medlem senior 62 år +              350 kr
 Medlem 27 - 61 år 450 kr
 Ungdomsmedlem 13-26 år 350 kr 
 Barnemedlem 0-12 år 
 Familiemedlemskap 1 
en voksen og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.
 Familiemedlemskap 2 
to voksne (samboer/ektefelle) og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.

FAMLILIEMEDLEMSKAP; send en mail til medlem@doveforbundet.no

100 kr

450 kr + 100 per barn/ungdom 

650 kr + 100 per barn/ungdom 

Takk for at du ønsker å bli medlem av Norges Døveforbund